Info

Info

V této sekci naleznete veškeré důležité informace…

  • v sekci KE STAŽENÍ najdete důležité dokumenty jako např.:
    – přihlášku do T-BASS
    – přihlášku na soustředění
  • v sekci KURZOVNÉ se dozvíte výši kurzovného na aktuální období a informace o způsobu placení
  • v sekci SOUSTŘEDĚNÍ naleznete veškeré informace k nadcházejícímu letnímu soustředění

Informace o zpracování osobních údajů

Zapsaný spolek Taneční skupina T-BASS Hradec Králové z.s. se sídlem v Gagarinově ulici č. p. 844/9, Hradec Králové 50003, IČO: 64811972 a Taneční skupina T-BASS Pardubice z.s. se sídlem v Gagarinově ulici č. p. 844/9, Hradec Králové 50003, IČO: 22671579 zpracovává v souladu s Nařízením GDPR osobní údaje svých členů v rozsahu nutném pro plnění povinností své hlavní činnosti, tj. provozování výuky tance dětí a mládeže, účasti na soutěžích, tanečních vystoupeních atd.

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, kontaktní údaje.

Údaje jsou zpracovávány ode dne jejich poskytnutí po dobu nezbytnou k plnění daného účelu v souladu s příslušnými předpisy (např. zákona o účetnictví, o archivnictví atd.). Ostatní osobní údaje uchováváme po dobu 2 let po skončení Vašeho členství.

Na zkouškách a tanečních vystoupeních pořizujeme fotografie a videozáznam, které zveřejňujeme na našich webových stránkách pro účely propagace a prezentace spolku a pro účely informování o činnosti spolku např. z důvodu prokázání použití přijatých dotací z veřejných rozpočtů.

Bez Vašeho souhlasu neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím osobám, ani je nepoužíváme k jiným účelům, než byly poskytnuty s výjimkou případů, kdy tak stanoví speciální zákon, např. z důvodu kontrolní činnosti příslušných orgánů (správa sociálního zabezpečení, finanční úřad, poskytovatel dotace). Výjimkou je rovněž poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy, tj. např. servisním pracovníkům IT, externí účetní atd.  V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, jsou tyto údaje předávány výhradně v rozsahu tohoto souhlasu. V případě Vašeho zájmu Vám poskytne bližší informace předseda spolku: Zdeněk Zolman, email: t-bass@email.cz