O nás

Skupina T-BASS

Taneční skupinu T-BASS založil v roce 1997 Zdeněk Zolman. Skupina se hned od počátku svého fungování zabývá tanečními technikami Street Dance a snaží se reagovat na nejmodernější taneční trendy.

Z původních dvanácti členů se skupina postupem času rozrostla v početnou a prestižní taneční školu, která si vybudovala silné zázemí a kvalitní systém taneční výuky a výchovy dětí a mládeže. Současně si získala silnou pozici mezi špičkou taneční kultury v České republice, kterou reprezentuje i na mezinárodní úrovni.

Také v komerčním či mediálním měřítku má však T-BASS za sebou již mnoho úspěchů, za které mohou mluvit např. vítězství v TV soutěži Taneční skupina roku 2008 a 2014 (ČT1, ČT Sport), anebo finále TV soutěže Česko Slovensko má Talent 2010 (TV Prima). Dále účinkování v TV pořadech Výzva (ČT1), Zlatá mříž (TV NOVA), 5,Element (TV Óčko), Snídaně s ČT a dalších, spolupráce na turné skupin Chinaski nebo Lunetic, či účinkování v mnoha videoklipech.

V roce 2007 byla pro velký zájem založena také taneční skupina T-BASS v Pardubicích.

Jak T-BASS Hradec Králové, tak T-BASS Pardubice učí děti a mládež vnímat tanec jako způsob kvalitně stráveného volného času formou pohybu, fyzického vyžití a muzikálního vnímání. Zárukou je při tom dobré zázemí, kvalifikovaní a zkušení lektoři s mnohaletou praxí a výbornými výsledky, přátelský kolektiv a lidský přístup.

Taneční skupina T-BASS je tedy místem, kde se smysluplně a naplno věnujeme výchově dětí a mládeže.

Informace o zpracování osobních údajů

Zapsaný spolek Taneční skupina T-BASS Hradec Králové z.s. se sídlem v Gagarinově ulici č. p. 844/9, Hradec Králové 50003, IČO: 64811972 a Taneční skupina T-BASS Pardubice z.s. se sídlem v Gagarinově ulici č. p. 844/9, Hradec Králové 50003, IČO: 22671579 zpracovává v souladu s Nařízením GDPR osobní údaje svých členů v rozsahu nutném pro plnění povinností své hlavní činnosti, tj. provozování výuky tance dětí a mládeže, účasti na soutěžích, tanečních vystoupeních atd.

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, kontaktní údaje.

Údaje jsou zpracovávány ode dne jejich poskytnutí po dobu nezbytnou k plnění daného účelu v souladu s příslušnými předpisy (např. zákona o účetnictví, o archivnictví atd.). Ostatní osobní údaje uchováváme po dobu 2 let po skončení Vašeho členství.

Na zkouškách a tanečních vystoupeních pořizujeme fotografie a videozáznam, které zveřejňujeme na našich webových stránkách pro účely propagace a prezentace spolku a pro účely informování o činnosti spolku např. z důvodu prokázání použití přijatých dotací z veřejných rozpočtů.

Bez Vašeho souhlasu neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím osobám, ani je nepoužíváme k jiným účelům, než byly poskytnuty s výjimkou případů, kdy tak stanoví speciální zákon, např. z důvodu kontrolní činnosti příslušných orgánů (správa sociálního zabezpečení, finanční úřad, poskytovatel dotace). Výjimkou je rovněž poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy, tj. např. servisním pracovníkům IT, externí účetní atd.  V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, jsou tyto údaje předávány výhradně v rozsahu tohoto souhlasu. V případě Vašeho zájmu Vám poskytne bližší informace předseda spolku: Zdeněk Zolman, email: t-bass@email.cz