Info

Hradec Králové

1x týdně ………. 2750,- / pololetí
(platí pro sezónu 2022/23)

2x-3x týdně ………. 4250,- / pololetí
(platí pro sezónu 2022/23)

Sourozenecká sleva – 400,- / za mladšího sourozence

Platit lze pouze převodem z vašeho účtu:

HRADEC KRÁLOVÉ – účet číslo: 1088992319/0800. Jako variabilní symbol uveďte datum narození člena/členky (ve tvaru DDMMRRRR) a do zprávy pro příjemce uveďte jeho/její celé jméno a zařazení (např. děti Charlii).

Více informací: +420 777 343 935 – Lucie Matušková