Info

Pardubice

1x týdně ………. 2000,- / pololetí
(platí pro sezónu 2020/21)

2x-3x týdně ………. 3250,- / pololetí
(platí pro sezónu 2020/21)

Sourozenecká sleva – 400,- / za mladšího sourozence

Platit lze pouze převodem z vašeho účtu:

PARDUBICE – účet číslo: 1093319399/0800.
Jako variabilní symbol uveďte datum narození člena/členky (ve tvaru DDMMRRRR) a do zprávy pro příjemce uveďte jeho/její celé jméno a zařazení (např. děti 2).

Více informací: +420 606 953 553 – Kateřina Zolmanová